Thời sự phát thanh

Chương trình truyền thanh ngày 21-4-2021

Chuyên mục phát thanh

Chuyên mục phát thanh thứ hai ngày 01-02-2021

Chương trình tuyên truyền

Chương trình tuyên truyền ngày 13-04-2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh

Những nữ trưởng buôn năng nổ trong công tác và làm kinh tế giỏi ở Krông Ana

Không chỉ làm kinh tế gia đình giỏi, nhiều nữ cán bộ thôn, buôn trên địa bàn huyện Krông Ana còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế -...

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Krông Ana năm 2021

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2021); kỷ niệm 46 năm...

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Ngày 22/1/2021, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm...

Dray Sáp hôm nay

Từ xuất phát điểm thấp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana đã năng động, sáng tạo tận dụng các nguồn lực vươn lên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. ...

Hai người cao tuổi tại xã Ea Na từ chối nhận hộ nghèo

Mặc dù tuổi đã cao, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cụ Lê Đóng 86 tuổi và cụ Nguyễn Phú Hảo 77 tuổi ở xã Ea Na, huyện Krông Ana đã xin ra khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo với suy nghĩ...

LIÊN KẾT WEBSITE