Hội thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2022)

Ngày 18/10/2022, Hội LHPN huyện Krông Ana phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Hội thao cho cán bộ, hội viên nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Chào mừng thành công Đại...

02623.637.106

02623.637.106