Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn huyện Krông Ana

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. UBND huyện ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn...

Huyện Krông Ana sẵn sàng cơ sở vật chất cho Hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXI, năm 2023

Hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXI, năm 2023 được huyện Krông Ana đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 23-25/2/2023, tại 5 điểm thi đấu gồm: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện đấu huyện Krông Ana, trường THCS Buôn Trấp...

02623.637.106

02623.637.106