Họp giao ban các xã, thị trấn về công tác dân số

Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ năm 2024, đảm bảo triển khai các hoạt động đúng tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Vừa qua, Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Krông Ana đã họp giao ban với 8 cán bộ chuyên trách dân số các xã, thị trấn, đánh...

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023

Ngày 29/2/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Kính – Bí thư...

Huyện Krông Ana sẵn sàng cơ sở vật chất cho Hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXI, năm 2023

Hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXI, năm 2023 được huyện Krông Ana đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 23-25/2/2023, tại 5 điểm thi đấu gồm: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện đấu huyện Krông Ana, trường THCS Buôn Trấp...

02623.637.106

02623.637.106