Cập nhật lúc: 15/06/2022

Xã Dur Kmăl có 950 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Dur Kmăl đã chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể liên quan của xã tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Tuyên truyền về các chính sách Tín dụng ưu đãi đang được triển khai trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi một cách nhanh chon, kịp thời, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn để đầu tư sản xuất, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống vươn lên giảm được nghèo. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, UBND xã đã phân giao nguồn vốn đến các thôn, buôn kịp thời, giao các tổ chức hội nhận ủy thác, Ban tự quản các thôn, buôn và tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng của chương trình, đưa nguồn vốn đến tay đối tượng có nhu cầu kịp thời. Chỉ đạo các tổ chức hội hướng dẫn các đối tượng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, đôn đốc nhắc nhở trả nợ lãi và gốc đầy đủ kịp thời theo đúng kỳ hạn. Theo dõi kiểm tra đôn đốc các Tổ TK&VV thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo thuận lợi cho các đối tượng được vay vốn kịp thời không gây phiền hà, nhũng nhiễu với các đối tượng được vay. Đến nay toàn xã có có 20 tổ vay vốn đang hoạt động trên địa bàn 7 thôn, buôn. Tổng số 950 hộ vay đang còn dư nợ 34 tỷ 709 triệu đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV trung bình 39 triệu hàng tháng đồng, số dư tiền gửi tiết kiệm tổ đến nay 1 tỷ 712 triệu đồng.

Ngân hàng CSXH huyện giao dịch tại xã Dur Kmăl

Trong thời gian tới, UBND xã đã chỉ đạo các hội đoàn thể tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn, tham mưu phân bổ vốn đến các thôn, buôn phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.Thực hiện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo định kỳ năm và phát sinh trong năm cung cấp cho NHCSXH làm cơ sở giải ngân, đảm bảo 100%  đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đồng thời nâng mức cho vay đáp ứng vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh để hộ vay đầu tư đạt hiệu quả.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106