Cập nhật lúc: 20/12/2018

Trạm Khuyến nông Huyện Krông Ana tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong năm 2018, ngành nông nghiệp huyện đã có những bước tiến đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, định hướng, hình thức phát triển kinh tế nông nghiệp từng bước được thay đổi, cây trồng truyền thống hiệu quả kinh tế thấp đã và đang dần được thay thế bằng các cây trồng vật nuôi mang lại, năng xuất, sản lượng và hiệu quả kinh tế cao góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.  Kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp huyện có phần đóng góp  không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông từ huyện đến cơ sở.

Để đạt những kết quả đó, Trạm Khuyến nông đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng tầm quan trọng của công tác tuyên truyền. Nhằm thông tin rộng rãi, trao đổi những kinh nghiệm của cán bộ và nông dân huyện đồng thời đã cấp phát hàng trăm cuốn sách mỏng, tờ nông lịch, phát tờ rơi giới thiệu quy trình kỹ thuật, cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở, công tác viên khuyến nông và các hộ nông dân trên địa bàn toàn huyện.

Dựa trên đặc thù của nông dân các xã, thị trấn, đồng ruộng, chuồng trại, và nhu cầu của thị trường và sự hoạt động của hệ thống khuyến nông viên cơ sở. Trạm Khuyến nông huyện luôn tham mưu tích cực cho UBND huyện về phương pháp, cách thức tổ chức tập huấn kĩ thuật cho cán bộ, nông dân, dự trù các mô hình trình diễn về trồng trọt và chăn nuôi có kĩ thuật tiến bộ nhằm giúp cho việc thâm canh cây trồng và chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Trạm đã tổ chức thực hiện được các mô hình trình giống lúa thuần gồm 4 giống BC15, TBR225, TBR45, TBR279, nguồn giống của Công ty Thái Bình, quy mô 3ha/3 hộ tham gia, cụ thể là hộ ông Nguyễn Đình Phương gieo sạ giống TBR225, BC15 quy mô 2ha, tại cánh đồng thị trấn buôn Trấp. Năng ng suất thực thu giống TBR225 đạt 10,0 tấn/ha, giống BC15 đạt 9,1 tấn/ha. Hộ ông Trần Văn Danh gieo sạ giống TBR45, quy mô 0,5ha tại cánh đồng thôn 4, Bình Hòa, năng suất 12,0 tấn/ha. Hộ ông Nguyễn Văn Sơn gieo sạ giống TBR279, quy mô 0,5ha tại cánh đồng thị trấn Buôn Trấp, năng suất đạt 10.5 tấn/ha..       

Trong năm 2018 Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn được 17 lớp có 728 người tham dự, về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu, cây cà phê, cây lúa, cây tầm vông, kỹ thuật tưới nhỏ giọt trên cây trồng, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua buổi tập huấn người dân đã tiếp thu được một số kỹ thuật cơ bản về các loại cây trồng, tiếp cận phương pháp tưới nhỏ giọt theo công nghệ mới đạt hiệu quả nhằm áp dụng vào vườn cây của gia đình đạt hiệu quả cao.

      Với những kết quả đạt được Trạm Khuyến nông huyện tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm kiếm, xây dựng các mô hình từng bước nhân các giống cây, con có giá trị kinh tế, hiệu quả cao phù hợp với địa phương đưa vào canh tác và chăn nuôi, góp phần  phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện./.

In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106