Lễ công bố Xã Dray Sáp đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố Xã Dray Sáp đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố Xã Dray Sáp đạt chuẩn nông thôn mới
Dray Sáp hôm nay

Dray Sáp hôm nay

Dray Sáp hôm nay
Lễ công bố xã Băng Adrênh đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố xã Băng Adrênh đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố xã Băng Adrênh đạt chuẩn nông thôn mới
Đoàn công tác của UBND huyện thẩm tra xã Băng Adrênh về đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Đoàn công tác của UBND huyện thẩm tra xã Băng Adrênh về đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Đoàn công tác của UBND huyện thẩm tra xã Băng Adrênh về đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới năm 2019
Nâng cao vai trò của Phụ nữ huyện Krông Ana trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao vai trò của Phụ nữ huyện Krông Ana trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao vai trò của Phụ nữ huyện Krông Ana trong xây dựng nông thôn mới
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng nông thôn mới

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng nông thôn mới

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng nông thôn mới
Xã Băng Adrênh phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Xã Băng Adrênh phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Xã Băng Adrênh phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại thôn 2, xã Bình Hòa

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại thôn 2, xã Bình Hòa

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại thôn 2, xã Bình Hòa
Huyện Krông Ana sơ kết phong trào thi đua Đăk Lăk chung sức xây dựng  nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Krông Ana sơ kết phong trào thi đua Đăk Lăk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Krông Ana sơ kết phong trào thi đua Đăk Lăk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018
02623.637.106

02623.637.106