Tạo việc làm cho lao động địa phương nhờ phát triển nghề nấm

Tạo việc làm cho lao động địa phương nhờ phát triển nghề nấm

Nhờ sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện đúng mục đích hộ gia đình anh Lê Văn Biên, ở buôn Kuốp, xã Dray Sáp đã tăng thu nhập, không những phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương với mô hình trồng nấm.
Huyện Đoàn tăng cường công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội

Huyện Đoàn tăng cường công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động vay vốn ủy thác;
Hộ gia đình vùng khó khăn được vay vốn sản xuất tối đa 100 triệu đồng

Hộ gia đình vùng khó khăn được vay vốn sản xuất tối đa 100 triệu đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg).
Hội nông dân huyện Krông Ana làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách ủy thác tín chấp cho hội viên vay phát triển kinh tế

Hội nông dân huyện Krông Ana làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách ủy thác tín chấp cho hội viên vay phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Hội nông dân huyện Krông Ana đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hội viên nông dân có nhu cầu vay...
02623.637.106

02623.637.106