Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 07/01/2022, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg

UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg

UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ triển khai Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về quy định xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ triển khai Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về quy định xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ triển khai Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về quy định xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Ana

Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Ana

Công văn Về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Ana
Một số nội dung hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1).

Một số nội dung hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1).

Một số nội dung hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1).
Triển khai chính sách cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Triển khai chính sách cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Triển khai chính sách cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
CV phong chong dich benh COVID-19

CV phong chong dich benh COVID-19

CV phong chong dich benh COVID-19
Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 phong tỏa, cách ly y tế đối với Buôn Nẵc, xã Ea Bông theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 phong tỏa, cách ly y tế đối với Buôn Nẵc, xã Ea Bông theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 phong tỏa, cách ly y tế đối với Buôn Nẵc, xã Ea Bông theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ
Cv Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sau ca F0 trên địa bàn huyện

Cv Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sau ca F0 trên địa bàn huyện

Cv Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sau ca F0 trên địa bàn huyện
02623.637.106

02623.637.106