Gương phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Gương phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Chị Trần Thị Dung, là hội viên phụ nữ tiêu biểu của chi hội phụ nữ Buôn Cuê, xã Băng ADrênh là tấm gương sáng trong lao động sản xuất phát triển kinh tế.
Hai người cao tuổi tại xã Ea Na từ chối nhận hộ nghèo

Hai người cao tuổi tại xã Ea Na từ chối nhận hộ nghèo

Hai người cao tuổi tại xã Ea Na từ chối nhận hộ nghèo
Hiệu quả từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung

Hiệu quả từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung

Hiệu quả từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung
Cựu Chiến binh Nguyễn Nhật Ngoạn với ý chí làm giàu từ trang trại chăn nuôi heo

Cựu Chiến binh Nguyễn Nhật Ngoạn với ý chí làm giàu từ trang trại chăn nuôi heo

Cựu Chiến binh Nguyễn Nhật Ngoạn với ý chí làm giàu từ trang trại chăn nuôi heo
Người cán bộ hội tận tụy, làm kinh tế giỏi

Người cán bộ hội tận tụy, làm kinh tế giỏi

Người cán bộ hội tận tụy, làm kinh tế giỏi
Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế
  Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau da cam
Người Trưởng thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Người Trưởng thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Người Thôn trưởng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và giàu lòng nhân ái

Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và giàu lòng nhân ái

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và giàu lòng nhân ái
Anh Nguyễn Ngọc Chỉnh vươn lên làm giàu từ mô hình trồng nấm

Anh Nguyễn Ngọc Chỉnh vươn lên làm giàu từ mô hình trồng nấm

Anh Nguyễn Ngọc Chỉnh vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi trồng nấm
02623.637.106

02623.637.106