Huyện Krông Ana: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022

Huyện Krông Ana: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022

Chiều ngày 29/3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022; triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì Hội nghị.
Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Krông Ana tập huấn Dân quân tự vệ năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana tập huấn Dân quân tự vệ năm 2022

Ngày 10/01/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana tổ chức Tập huấn cho cán bộ Dân quân tự vệ năm 2022.
Trao 22 Huân chương Chiến công cho các cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Lào, Campuchia và biên giới phía Bắc

Trao 22 Huân chương Chiến công cho các cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Lào, Campuchia và biên giới phía Bắc

Trao 22 Huân chương Chiến công cho các cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Lào, Campuchia và biên giới phía Bắc
Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ

Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ

Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ
Đại hội Hội phụ nữ cơ sở Công an huyện huyện Krông Ana lần thứ IV,  nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Hội phụ nữ cơ sở Công an huyện huyện Krông Ana lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Hội phụ nữ cơ sở Công an huyện huyện Krông Ana lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020
Lễ  phát động phong trào toàn dân bảo vệ an tinh tổ quốc và tuyền truyền pháp luật

Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an tinh tổ quốc và tuyền truyền pháp luật

Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an tinh tổ quốc và tuyền truyền pháp luật
Huyện Krông Ana đón 126 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Huyện Krông Ana đón 126 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Huyện Krông Ana đón 126 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021

Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021

Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021
02623.637.106

02623.637.106