Cập nhật lúc: 27/10/2022

Hội nghị Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Đôn đốc công tác thu Ngân sách Nhà nước và công tác Ủy nhiệm thu thuế 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Sáng 21/10/2022, Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện (BCĐ) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động của BCĐ và công tác Ủy nhiệm thu thuế 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do ông Nguyễn Minh Đông - PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ, Chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong 9 tháng qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ, sự phối hợp giữa các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cùng với sự chủ động tích cực tham mưu của ngành Thuế trong công tác và điều hành thu; Kết quả triển khai thực hiện các đề án chống thất thu, thu hồi nợ đọng có kết quả cao, đã góp phần tích cực trong thực hiện hoàn thành dự toán 9 tháng đầu năm 2022 vượt mức đề ra (đạt 140,64% dự toán năm 2022 do HĐND huyện giao là 73.131 triệu đồng/52.000 triệu đồng).

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:  Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô: Số lượng chủ xe lên làm việc còn đạt tỷ lệ thấp 7,22%. (14/194); việc triển khai cấp tài khoản Etaxmobile còn chậm mới đạt 25,2% (1.885/7.480) chỉ tiêu Cục Thuế giao, số lượng người nộp thuế cài đặt ứng dụng sau khi cấp tài khoản chưa cao; khoản nợ lớn tại Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana không có khả năng nộp tiền thuế.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022: Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thu thuế và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2022 ; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khai thác các nguồn thu mới. Giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ xấu, xử lý nghiêm việc phạt nộp chậm thuế...

Ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND phát biểu Kết luận tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả được trong công tác thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2022, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2022, theo đó vừa thực hiện nghiêm túc đối với doanh nghiệp, người nộp thuế vừa quyết liệt chống thất thu, đồng thời phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thường xuyên tổ chức đối thoại, hướng dẫn để vận động doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt hóa đơn điện tử; kê khai thuế đúng, đầy đủ, ý thức nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để uốn nắn, xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực… liên quan đến công tác thuế./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106