Cập nhật lúc: 21/07/2022

Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ

Ngày 13/07/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện (giai đoạn 2002 – 2022). Về dự có đại diện lãnh đạo NHCS tỉnh Đắk Lắk. ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hồi đồng quản trì Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện, Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 20 năm qua, được sự quan tâm của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Krông Ana, Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng chính sách được giao, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến 31/5/2022  tổng nguồn vốn thực hiện là 355.303. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 336.962 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 18.341 triệu đồng. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất là 31.660 triệu đồng. Trong đó: huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV được 19.324 triệu đồng và huy động tiền gửi cá nhân được 12.336 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm là 1.000 triệu đồng.  Nguồn vốn tăng cao, các chương trình vay ưu đãi cũng hướng đến nhiều đối tượng rộng rãi trong xã hội. Từ 2 chương trình tín dụng gồm: Hộ nghèo, Giải quyết việc làm, đến nay, PGD NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Ngoài ra, PGD NHCSXH huyện Krông Ana tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua tổ chức Hội đoàn thể có điều kiện thu hút thêm hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Đồng thời, hội các cấp có điều kiện thực hiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình cho vay đến 31/05/2022 đạt 344.208 triệu đồng. Doanh số cho vay 20 năm: 1.178.430 triệu đồng. Doanh số thu nợ 20 năm: 839.133 triệu đồng. Nợ quá hạn: 343 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng dư nợ. Qua ngồn vốn này, trong 20 năm qua, PGD NHCSXH huyện Krông Ana đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho 6.590 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 300 lao động tại địa phương … góp phần giảm số hộ nghèo qua từng năm từ 7.844 hộ giai đoạn 2003-2005 còn 1.254 hộ cuối năm 2021, tỷ lệ còn 5.81% và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hồi đồng quản trì Phòng giao dịch chi nhánh NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trong triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn. Từ đó, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển đi lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. trong thời gian tới ông yêu cầu: phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với tín dụng chính sách. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng để nâng cao hiệu quả vốn vay. Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Công khai chính sách tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002 - 2022.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106