Cập nhật lúc: 17/03/2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách năm 2023

Ngày 15/03/2023, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban chỉ đạo 24 huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách năm 2023. Đồng chí Hoàng Minh Giám  -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Quảng cảnh buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có gần 40 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng chính sách 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu tham gia tập huấn được truyền đạt các chuyên đề gồm: Chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “ Đền ơn, đáp nghĩa” trong quân đội hiện nay; những điểm mới trong pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hồ sơ, thủ tục, quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng ( liệt sỹ, thương binh, bệnh binh) các đối tượng hưởng theo Quyết của Thủ tướng Chính phủ; Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và công tác bổ sung dữ liệu kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ; Một số vấn đề cơ bản về công tác Chính sách trong Quân đội nhân nhân Việt nam hiện nay..

 

Đồng chí Hoàng Minh Giám  -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Minh Giám  -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng và sự đổi mới, phát triển trong công tác chính sách và hậu phương quân đội của Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 24 huyện và Hội đồng chính sách  các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa../.

 

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106