Cập nhật lúc: 04/12/2018

Thị trấn Buôn Trấp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương

Xác định công tác quốc phòng - quân sự địa phương có vai trò quan trọng đối với việc củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Buôn Trấp tăng cường thực hiện tốt công tác giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, dịp cao điểm thường xuyên duy trì chế đọ trực chỉ huy tại trụ sở và tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng kiểm tra, rà soát địa bàn.

Lực lượng dân quân thị trấn Buôn Trấp trong một buổi huấn luyện

Trong năm 2018 đã điều động 300 ngày công trực và làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, đã tiến hành rà soát bổ sung, luân phiên và biên chế lại toàn bộ lực lượng dân quân trước khi huấn luyện. Đến nay có 217 người lực lượng dân quân đạt 0,93% so với dân số, trong đó dân quân cơ động 62, dân quân binh chủng 41, 114 dân quân tại chỗ. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, đã tổ chức giao 31/26 công dân trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, vượt kế hoạch huyện giao. Đồng thời hoàn thành công tác tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho 439 công dân. Qua khám sơ tuyển có 219 công dân đủ các điều kiện khám tuyển tuyến huyện. Công tác huấn luyện được triển khai hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện đặt ra. Trong năm 2018 đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng dân quân năm thứ nhất, dân quân tại chỗ năm 2, 3, 4 và lực lượng dân quân cơ động năm 2, 3, 4, lực lượng dân quân binh chủng 12,7mm với tổng quân số 199/217 người, đạt 92% quân số tham gia huấn luyện của cả năm. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 83% đạt khá, giỏi.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, thị trấn Buôn Trấp tiếp tục thi đua lập thành tích, xây dựng dân quân vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thị trấn trong giai đoạn mới.

In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106