Cập nhật lúc: 16/08/2023

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, HĐND huyệnKrông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 4/8/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Krông Ana và tổ HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Ana sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh, HĐND  huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có, ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh đại biểu ứng cử tại huyện; ông Nguyễn Kính Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các phòng chuyên môn của UBND huyện.

Đại biểu về tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh, huyện khóa X và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị

Trên tinh thần tập trung dân chủ, cởi mở cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan một số vấn đề như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đường giao thông nông thôn; Kênh mương nội đồng; Các chế độ đối với buôn đồng bào dân tộc thiểu số; Ô nhiễm môi trường, Các chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi; Đề nghị hỗ trợ các hộ dân bị ngập úng ; Hỗ trợ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng; Tình hình an ninh trật tự trên địa trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn….

Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cư tri 

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của huyện đã trả lời và giải đáp. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và sớm trả lời cho cử tri.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106