Cập nhật lúc: 27/10/2022

Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Bình Hòa ( giai đoạn 1984 - 2020)

Ngày 21/10/2022, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Bình Hòa giai đoạn 1984– 2020. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên tập, ban biên soạn,và  các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Sau khi kết thúc hội thảo lần thứ I, ban biên soạn đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao từ đó tiếp tục sưu tầm các nguồn tư liệu, bổ sung, chỉnh sửa vào Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Bình Hòa (1984 - 2020)  được chia gồm 4 chương theo từng giai đoạn gắn với những mốc lịch sử quan trọng của đất nước và của địa phương: Chương 1: Vùng đất con người truyền thống văn hóa; Chương 2: Đảng bộ xã được thành lập và lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của đảng 1984 – 1995;  Chương 3: Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân bước đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1995 – 2010; Chương 4: Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới 2010 – 2020.

Tại Hội thảo, Ban Biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu bổ sung về nội dung, bố cục, bổ sung thêm một số sự kiện, những điểm nổi bật trong quá trình xây dựng, dấu mốc tại các kỳ Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn từ năm 1984- 2020. Qua Hội thảo, Ban biên soạn đã cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng để bổ sung các dữ liệu, chứng cứ phù hợp với từng thời kỳ, nhằm tiến tới hoàn thiện và phát hành cuốn Lịch Đảng bộ huyện theo kế hoạc đề ra.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106