Cập nhật lúc: 08/10/2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Analàm việc với Đảng ủy xã Dur Kmăl

Ngày 5/10/2022, Đoàn công tác số 2 của Ban thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Dur Kmăl. Đồng chí Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy xã Dur Kmăl đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ và chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 100,4% so với kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt trên 7.942 tấn, đạt 101,14% so với kế hoạch; công tác trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán đều đạt và vượt kế hoạch; Các hoạt động y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực; Công tác môi trường, an toàn thực phẩm được đảm bảo, tình hình an ninh, chính trị tại xã tương đối ổn định; phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từng bước được đổi mới. Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã và đại hội đại biểu CCB xã nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác phát triển đảng viên thực hiện tốt.

Tại buổi làm việc, đại biểu cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề còn tồn tại, tập trung đưa ra các giải pháp trọng tâm như: Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các ban, ngành, trưởng các thôn, buôn trong công tác điều hành nhiệm vụ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính đến mọi người dân; Tập trung chỉ đạo, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng có hiệu quả cao hơn, phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai của từng vùng, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh ở vật nuôi; vận động nhân dân tham gia đóng góp, tu bổ và làm đường giao thông nông thôn ở các thôn, buôn; Đẩy mạnh công tác thu biện pháp tài chính, thu các khoản huy động đóng góp trong nhân dân tại các thôn, buôn, trường học, nâng cao công tác khai thác và quản lý nguồn thu; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức đoàn thể....

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Y Nem Buôn Krông- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận kết quả trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện các mặt phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong những tháng cuối năm Đảng ủy xã tiếp tục ra soát các chỉ tiêu chưa đạt, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tập trung mọi nguồn lực đưa xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106