Cập nhật lúc: 04/12/2018

Đảng bộ huyện Krông Ana thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Đảng bộ Huyện Krông Ana có 35 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 23 chi bộ cơ sở và 12 Đảng bộ cơ sở. Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 177 chi bộ (gồm 74 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố, 46 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 23 chi bộ cơ quan hành chính, 8 chi bộ cơ quan xã, 8 chi bộ quân sự xã, 6 chi bộ trong lực lượng vũ trang, 5 chi bộ hợp tác xã, 4 chi bộ doanh nghiệp nhà nước, 3 chi bộ công an xã). Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Ana tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 05/4/2017 về “Tham dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”. Trên cơ sở kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Đoàn công tác để tham dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tập trung chủ yếu về tham dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Các tổ chức cơ sở Đảng được lựa chọn, giới thiệu sinh hoạt đã chấp hành tốt lịch của Đoàn công tác; kịp thời triển khai, quán triệt kế hoạch đến các chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá của đoàn công tác, nhìn chung sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Các buổi sinh hoạt được tổ chức định kỳ hàng tháng, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt đảm bảo. Công tác chuẩn bị của chi ủy, chi bộ đảm bảo đúng hướng dẫn, nội dung sinh hoạt chi bộ đi sâu vào công tác chính trị tư tưởng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới và phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.Trong sinh hoạt các chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy được vai trò của người đứng đầu…

In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106