Cập nhật lúc: 14/10/2022

Phiên họp chuyên đề công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 13/10/2022, UBND huyện Krông Ana tổ chức Phiên họp chuyên đề công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đại biểu tham dự phiên họp

Thời gian qua, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khoáng sản; công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất, phân lô, xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông lâm nghiệp; công tác quản lý đối với việc mở đường;  Ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ngày càng được tăng cường. Qua đó, đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tâc quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện, huy động được mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực khoáng sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của huyện. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 158 hộ gia đình, cá nhân. Lập biên bản, xử lý hành chính đối với 13 trang trại trong việc không chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với các trang trại trồng trọt, chăn nuôi có đầu tư lắp đaeth hệ thống điện mặt trời mái nhà trêb địa bàn huyện; Chỉ đạo triển khai thu gom 3,1 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để bàn giao cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An sinh vận chuyển đến nhà máy tại tỉnh Quảng Nam để xử lý theo quy định….

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã tập trung thảo luận, đưa ra các các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc một số vấn đề như tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, đặc biệt là khai thác đất sét và đất san lấp công trình xây dựng; Việc quản lý diện tích đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường được thu hồi, giao về địa phương quản lý còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn; Tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi vẫn còn phát sinh ở một số địa phương….

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyệnphát biểu tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã để thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; Tiếp tục thực hiện Phương án sử đất  thu hồi của Công ty TNHH MKTV Cà phê – Ca cao Krông Ana; giải quyết kịp thời hồ sơ trên lĩnh vực đất đai và đơn phản ánh, kiến nghị về môi trường đảm bảo nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khoáng sản; Tăng cường quản lý hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; triển khai kế hoạch cấm mốc bảo vệ hàng lang an toàn các hồ, sông, suối trên địa bàn…

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106