Cập nhật lúc: 03/07/2024

HIỆU QỦA TỪ NGUỒN VỐN VAY HANG HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI XÃ DRAY SÁP

Trong những năm qua, Hội LHPN xã Dray Sáp đã thực hiện hiệu quả với nhiệm vụ ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hang chính sách xã hội huyện Krông Ana tín chấp tạo  điều kiện cho hội viên vây vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Hộ gia đình chị Võ Thị Minh Trang chị hội phụ nữ  thôn Đoàn kết, xã Dray Sáp. Năm 2022 được Hội LHPN xã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho gia đình chị vay nguồn vốn giải quyết việc làm 50 triệu đồng để đầu tư tái canh chăm sóc cà phê, tiêu.. với Thời gian đầu mới bắt đầu làm chị cũng gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu nguồn vốn về chăm sóc cây cà phê . Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã trong việc cho chị tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, được hưởng lãi suất ưu đãi, cho chị tham gia lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng , vật nuôi…Có nguồn vốn vay cùng với sự cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn của chị, đến nay cà phê, tiêu, của chị đã phát triển tốt và đã cho thu hoạch.

Mô hình cà phê của chị Võ Thị Minh Trang chị hội phụ nữ  thôn Đoàn kết

Thực hiện chương trình phối hợp của Hội LHPN với Ngân hàng chính sách xã hội huyện về việc nhận uỷ thác cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức triển khai thực hiện quản lý và giải ngân vốn vay NHCSXH  với tổng số dư nợ tính đến 11/12/2023 trên  11 tỷ đồng cho  267 hộ để phát triển kinh tế.  Để giúp các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã hiểu rõ hơn mục đích sử dụng vốn vay Hội LHPN Dray Sáp phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng như tổ vay vốn thường  xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng kỳ hạn; giám sát và quản lý hoạt động tín dụng tiết kiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên phụ nữ từ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Cùng với việc cho vay, Hội  LHPN xã còn tích cực chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư tiền gửi là 653 triệu đồng 274 hộ. Thông qua hoạt động ủy thác cho vay đã tạo điều kiện giúp Hội LHPN xã tập hợp và phát triển hội viên được thuận lợi hơn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động của Hội; tạo sự gắn bó giữa Hội với các tổ chức  chính trị - xã hội khác trong xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Hội và tạo được lòng tin của hội viên phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106