Cập nhật lúc: 29/03/2024

Phát huy sức mạnh từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong những năm qua, công tác và phong trao nông dân trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, đặc biệt là phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận được các nguồn vôn từ ngân hàng CSXH huyện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, trong quá trình phát triển kinh tế, gia đình anh Phạm Ngọc Hiền và chị Phùng Thị Kim Điều; ngụ tại Tổ dân phố 3 thị trấn Buôn Trấp gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất. Từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội với số vốn 50 triệu đồng cộng với số vốn của gia đình đầu tư và cải tạo cà phê; ngoài ra, gia đình anh chị còn Nấu rượu và chăn nuôi 200 con gà. Trừ chi phí gia đình anh chị thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi gà của gia đình anh Phạm Ngọc Hiền tổ dân 3, thị trấn Buôn Trấp

Để nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện phát huy hiệu quả hội nông dân thị trấn Buôn Trấp đã tích cực tuyên truyền các Chủ trương của Đảng chính sách pháp luật về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thường xuyên quan tâm đến các đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn. Hội nông dân thị trấn Buôn Trấp đặc biệt quan tâm đến các hộ là hội viên nông dân nghèo để vay vốn phát triển kinh tế và giám sát chặt chẽ các nguồn vốn nhận uỷ thác. Hàng năm hội nông dân thị trấn Buôn Trấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các nội dung ký hợp đồng của các tổ KT&VV với ngân hàng CSXH huyện; Các tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc, minh bạch, công khai đảm bảo nguồn vay đúng đối tượng, các đối tượng vay sử dụng đúng mục đích. Hàng tháng đều họp giao ban tại điểm giao dịch thị trấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ TK&VV để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện uỷ thác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

          Có thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong việc thực hiện công tác nhận uỷ thác nguồn vốn vay với ngân hàng CSXH huyện tại thị trấn Buôn Trấp đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bên vững, phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời hỗ trợ các hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng góp phần chung vào sự phát triển của thị trấn.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106