Cập nhật lúc: 21/11/2023

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana giải ngân cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

 Ngày 06/11/2023 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana đã giải ngân cho 6 người đầu tiên chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Cụ thể, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân cho 6 người tại xã Dray Sáp đã chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đầu tư sản xuất (cụ thể là tái canh cà phê và nuôi bò sinh sản) với tổng số tiền 330 triệu đồng. Trong đó, 1 trường hợp được vay 80 triệu đồng và 5 trường hợp được vay mỗi người 50 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các hội đoàn thể địa phương giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, đảm bảo chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana giải ngân vốn tín dụng chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Xã Dray Sap là đơn vị đầu tiên trên địa bàn được thực hiện giải ngân nguồn vốn này. Trong thời gian tới, Phong giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện trích nguồn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để kịp thời cho vay, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, tổ chức tuyên truyền, rà soát  đối với những hộ đủ điều kiện và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện giải ngân đúng quy trình và đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có vốn để sản xuất, kinh doanh, xoá mặc cảm, tái hoà nhập cộng đồng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106