Cập nhật lúc: 02/10/2023

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 29/9/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Ana đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Kính -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại dự hội nghị 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; quán triệt các quy định mới của Đảng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, gắn với Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; xác định rõ phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng” để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, nhất là những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát khắc phục tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực. Song song đó, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 750 đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật 17 trường hợp (TH); khai trừ 3 TH; cảnh cáo 2 TH và khiển trách 12 TH.

Hội nghị đã tập trung thảo luận trao đổi các vấn đề liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kính -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định cũng như kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảng viên liên quan tới đơn thư, tố cáo, tham mưu tổ chức quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan tới công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106