Cập nhật lúc: 21/06/2023

Lãnh đạo huyện thăm và chúc mừng Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện kỷ kiệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 20/6/2023, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Đ/c Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chức mừng cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện

Đ/c Hoàng Minh Giám - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tặng hoa chức mừng cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện

Tại buổi đến thăm, thay mặt Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện trong thời gian qua và nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành Huyện ủy và UBND huyện để tuyên truyền, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Đ/c Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chức mừng cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện

Đ/c Nguyễn Xuân Tỉnh - Giám đốc Trung tâm phát biểu cảm ơn

Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Tỉnh - Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, động viên của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện. Thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục có nhiều bài viết chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Minh Giám - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tặng hoa chức mừng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện

Cũng trong ngày 21/6/2023, Đồng chí Hoàng Minh Giám - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam./.

Thế Hào
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106