Cập nhật lúc: 12/07/2023

Huyện Đoàn tăng cường công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động vay vốn ủy thác; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác bình xét cho vay, giải ngân vốn kịp thời và đúng quy định. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn quản lý 45 tổ TK&VV với tổng dư nợ hơn 75 tỷ đồng. Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay, nâng cao chất lượng công tác, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng. Nhiều đơn vị thực hiện tốt và không có nợ quá hạn như Đoàn xã Băng Adrênh, Đoàn xã Quảng Điền và Đoàn xã Ea Na, Đoàn xã Ea Bông.

Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ 05 nhiệm vụ nhận uỷ thác, chú trọng công tác tuyên truyền hơn nữa trên các trang Fanpage của Đoàn; Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn đôn đốc các tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc các định, quy trình giao dịch tại điểm giao dịch đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng của các tổ TK&VV, chất lượng hoạt động tín dụng tại điểm giao dịch xã phấn đấu hàng tháng tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, tỷ lệ tổ tham gia giao dịch đạt chỉ tiêu theo kế hoạch; Thường xuyên nắm bắt về nhu cầu vay vốn của đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn để hộ vay tiếp cận được các nguồn vốn vay của NHCSXH; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi quy trình sử dụng vốn vay ở các hộ vay, chú trọng kiểm tra sử dụng vốn vay sau 30 ngày. Xây dựng kế hoạch, phương án đôn đốc thu hồi nợ quá hạn đảm bảo giảm chỉ tiêu nợ quá hạn trong năm 2023; Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn đôn đốc các tổ TK&VV tập trung thu nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng, phấn đấu trong năm 2023 giảm được tỷ lệ nợ quá hạn đạt dưới 0,1%, tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn 98%, số hộ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng 90%.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106