Cập nhật lúc: 11/12/2023

Hội nghị tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới

 

Ngày 7/12/2023, Hội LHPN huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới; hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách cho cán bộ hội cơ sở thuộc địa bàn triển khai Dự án 8 trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được lãnh đạo hội LHPN huyện giới thiệu: Tổng quan về đối thoại chính sách; nội dung, quy trình thực hiện đối thoại chính sách; một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và thôn buôn. Khái quát về Giám sát và đánh giá, nhiệm vụ Giám sát và đánh giá theo Thông tư 01/2022/TT-UBDT…

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở về việc lãnh đạo, quản lý cũng như giám sát, đánh giá Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106