Cập nhật lúc: 20/05/2024

Ra mắt mô hình "Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ chăn nuôi heo" tại buôn Ea Na

Ngày 15/5/2024, Hội LHPN xã Ea Na tổ chức ra mắt mô hình “Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ chăn nuôi heo” tại buôn Ea Na.

Tại buổi Lễ ra mắt, Hội LHPN xã Ea Na đã trao hỗ trợ vốn cho 4 hộ gia đình tham gia mô hình (4 triệu đồng/hộ) để mua con giống.

Trao vốn hỗ trợ mô hình chăn nuôi heo tại buôn Ea Na

Được biết, cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ”. Từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã xây dựng được 12 mô hình với 76 thành viên, trong đó có 42 hộ gia đình ĐBDTTS (15 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo) với tổng số tiền trên 133 triệu đồng, từ nguồn vốn của chị em tự đóng góp, nguồn vốn của Hội LHPN xã và các nguồn vận động khác, với các mô hình như mô hình chăn nuôi dê, ngan, heo; mô hình Trồng xen cây ăn trái; mô hình Cải tạo vườn tạp trồng xen canh cây nhãn…

Việc triển khai và thành lập mô hình nhằm vận động phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình; nhằm giúp các hộ gia đình DTTS tại chỗ thay đổi tư duy cách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả, song vẫn còn gìn giữ truyền thống, bản sắc tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của hội LHPN các cấp trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ DTTS tại chỗ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ góp phần xây dựng buôn đồng bào DTTS giàu đẹp, văn minh.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106