Cập nhật lúc: 24/05/2023

Tập huấn hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ tại tổ tiết kiệm vay vốn năm 2023

 Thực hiện công văn số 3920 / NHCS - TDNN về việc hướng dẫn sắp xếp, hồ sơ lưu giữ hoạt động ủy thác và tổ tiết kiệm vay vốn. Ngày 24/5/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana phối hợp với các hội đoàn thể các xã, thị trên địa bàn huyện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ tại tổ tiết kiệm vay vốn năm 2023.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã triển khai nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay của hội, đoàn thể cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng, công tác huy động nguồn vốn, nội dung hợp đồng ủy thác, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát của hội, đoàn thể đối với tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay. Công tác lưu trữ hồ sơ, lập kế hoạch, viết biên bản kiểm tra của tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng vốn vay và thực hiện sắp xếp, lưu giữ hồ sơ sổ sách theo dõi nguồn vốn tín dụng tại cấp xã, quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay…

  Qua buổi tập huấn, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, năng lực quản lý sắp xếp lưu trữ hồ sơ của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, đánh giá việc quản lý nguồn vốn tín dụng và những mặt còn hạn chế trong công tác triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể phù hợp cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao năng lực của các tổ trong thời gian tới.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106