Cập nhật lúc: 08/01/2024

Hội Nông dân huyện Krông Ana tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 05/01/2023, Hội Nông dân huyện Krông Ana tổng kết công tác hội và phong trào Nông dân năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Tường Loan – Phó Chủ tịch hội nông dân tỉnh Đắk Lắk, ông Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân được duy trì nề nếp và hiệu quả. Nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua của các cấp Hội được triển khai thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Trong năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông dân và nông thôn tiếp tục được đổi mới. Hội các xã, thị trấn đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lương theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Tường Loan – Phó Chủ tịch hội nông dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm, Hội Nông dân huyện đã vận động xây dựng quỹ từ cán bộ, CC,VC hơn 40 triệu đồng nâng tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân huyện quản lý trên 4.657 triệu đồng cho 20 dự án và 50 hộ hội viên vay để phát triển sản xuất. Hội đã ủy thác và quản lý với ngân hàng CSXH huyện hơn 137 tỷ đồng giải quyết cho 2.843 hộ vay. Qua đó đã giúp nhiều hộ nông dân có nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong năm hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện đã hiến gần 1.600 m2 đất, hơn 134 ngàn ngày công để làm đường bê tông nông thôn, xây dựng trường học và các công trình công cộng, xây dựng, sữa chữa hơn 24 km kênh mương. Cùng với đó các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh đã được đổi mới, nhằm phát huy tinh thần tự vươn lên của cán bộ, hội viên. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở hội, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2024.

 

Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2023

Dịp này, Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2023.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106