Cập nhật lúc: 16/12/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng huyện Krông Ana lần thứ 12 (mở rộng)

Ngày 15/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng). nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023;  Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Huyện ủy và một số nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Y Nem Buôn Krông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

z3964202292994-614d18b92c19e917efb449c57a538387   

 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm có sự ảnh hưởng dịch Covid -19 diễn biến phức tạp,  nhưng hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra như: kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 100,88% tăng 10,56% so với năm 2021; Hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ phục hồi và phát triển tốt. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 140 tỷ đồng đạt 147,45% tăng 39,70% so với năm 2021; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,96% vượt 12,69% so với nghị quyết, tỷ lệ che phủ rừng đạt 11,2% tăng 0,06% so với NQ; Hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục y tế có sự chuyển biến tích cực; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố tăng cường. Tỷ lệ điều  tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, kiềm chế tai nạn giao thông đạt trên 5% cả 3 tiêu chí. Công tác diễn tập khu vực phỏng thủ huyện được đánh giá đạt mức xuất sắc.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện đã kết nạp 101 đảng viên mới, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 53 đồng chí. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung  thảo luận góp ý kiến đóng góp vào phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền.

Theo đó, toàn huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế đạt 5.789,3 tỷ đồng, tăng 9,6% trở lên so với năm 2022. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 2.712 tỷ đồng; Thu ngân sách trên 105,322 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người theo giá so sánh năm 2010 đạt 70,4 triệu đồng, theo giá hiện hành đạt 99,42 triệu đồng; Xây dựng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì tỷ lệ phòng học kiến cố hóa đạt 100%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%; phấn đấu 129/133 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 tiêu chí so với năm 2022. Trong đó 57 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã chuẩn nông thôn mới so với năm 2022, 01 xã đạt chuẩn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết năm 2023, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106