Cập nhật lúc: 26/06/2023

Hội và phong trào 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 21/6/2023, Hội LHPN huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. về dự có đồng chí Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Các đại biểu dự hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung triển khai các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hội đã thành lập 8 mô hình, CLB phụ nữ với 149 thành viên; tổ chức 4 lớp dạy nghề cho 118 chị em tham gia; thực hiện được 26 hoạt động phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 98 triệu đồng. Công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong việc lên tiếng bảo vệ, kịp thời các vụ việc liên quan đến xâm hại phụ nữ, trẻ em; các hoạt động của Đề án 938, 939, Đề án 06 được các tổ chức cơ sở Hội chú trọng thực hiện và đạt kết quả khá tích cực. 6 tháng qua, Hội đã phát triển được 382 hội viên mới, vượt 202,11% chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm Hội LHPN huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để có hướng giúp đỡ; đẩy mạnh tuyên truyền, công tác vận động quần chúng, đặc biệt chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp huyện Krông Ana năm 2023; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023…

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN huyện cũng tổng kết 5 năm thực hiện phong trào bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2018-2023; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Hội LHPN huyện tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2018 - 2023

Dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2018 - 2023.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106