Cập nhật lúc: 01/07/2024

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Ana lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong 2 ngày 27 và 28/6, huyện Krông Ana tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Xuân Sương , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Krông Ana , cùng 132 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại trên địa huyện.

Các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Ana đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Trong 5 năm, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10.700 ngày công lao động và trên 229,2 tỷ đồng, hiến hơn 17.600 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, làm kênh mương, làm đê bao… Đến nay, toàn huyện đã đạt chuẩn 129/133 tiêu chí nông thôn mới và 45/95 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm kỳ qua “Quỹ vì người nghèo” huyện vận động được trên 5,8 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 74 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 7 nhà, xây mới 64 nhà cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 34 nhà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ tìm việc làm, vốn vay phát triển kinh tế cho người dân khó khăn với tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng, qua đó góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Cứu trợ”…và các chương trình an sinh xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và chất lượng hoạt động của Mặt trận.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những bước tiến mới; công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực trong một số lĩnh vực. Các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn mới.

 

Đồng chí H Yâo Knul - Bí thư Huyện ủy Krông Ana phát biểu tại đại hôi

Phát biểu tại đại hội, đồng chí H Yâo Knul - Bí thư Huyện ủy Krông Ana đánh giá cao kết quả MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp huyện cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân huyện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng huyện Krông Ana ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

 

Đại hội đã hiệp thương cử 51 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Nguyễn Năng Lưu tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana khóa X. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 9 đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Lãnh đạo UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2024

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen 3 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Ea Bông, Bình Hòa và thị trấn Buôn Trấp.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106