Cập nhật lúc: 16/08/2023

Sơ kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 14/6/2023, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội Nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023, toàn huyện đã gieo trồng trên 6.800 ha, đạt 101,03% KH; sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 48.000 tấn, đạt 100,91 % KH. Tính đến ngày 26/6, vụ Hè Thu năm 2023 đã gieo trồng được 7.289 ha, đạt 92,37% KH. Hiện nay, sản xuất cây lâu năm đang chuyển dịch và phát triển theo chiều hướng tích cực; phần lớn diện tích trồng cây hồ tiêu đã đi vào kinh doanh và bắt đầu cho sản lượng ngày càng cao, ổn định; một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế đang được đầu tư và phát triển. Các diện tích trồng cây cà phê già cỗi đang được tái canh bằng giống mới, có chất lượng tốt. Tình hình nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; đặc biệt các cơ sở nuôi cá lồng bè phát triển tốt, số lượng lồng bè tiếp tục được duy trì 221 lồng/12 cơ sở nuôi, có sản phẩm cung cấp thường xuyên cho thị trường tiêu thụ. Công tác phòng, chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời, hiệu quả; các hồ đập và hệ thống kênh mương thủy lợi được quan tâm duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng được nhu cầu tưới, tiêu cho cây trồng, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng giao thông nội đồng ngày càng hoàn chỉnh phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn chậm; các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị đã được hình thành nhưng số lượng còn hạn chế; các doanh nghiệp chưa mạnh dạn tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân với các doanh nghiệp còn thiếu tính bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro…

6 tháng cuối năm, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; thường xuyên triển khai điều tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại cây trồng, giám sát các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; theo dõi, đánh giá, nhân rộng kết quả các mô hình khuyến nông đã triển khai; kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hư hỏng các công trình thuỷ lợi và đề xuất phương án khắc phục; phấn đấu đến cuối năm 2023 chủ động nước tưới cho 97% diện tích cây trồng; chủ động ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra…

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106