Cập nhật lúc: 16/04/2024

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Ea Na, nhiệm kỳ 2024 -2029

Ngày 16/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Na tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Năng Lưu - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể xã.

Các đại biểu dự đại hội 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam xã Ea Na tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Cuộc Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam...; MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm hay sinh động, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở cơ quan, tổ chức và tầng lớp nhân dân.

 

Trong 5 năm qua, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" đã vận động được hơn 164 triệu đồng, đã phối hợp tặng quà, hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn trên 1.682 suất quà với tổng trị giá trên 546 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều kết quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy xã tặng bức trướng cho UBMTTQ Việt Nam xã 

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Na tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Đồng chí Nguyễn Năng Lưu - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Năng Lưu - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Na đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cuộc vận Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; duy trì và phát huy quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 35 Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Ea Na, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Nay H Uý Được bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Na khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, UBND Xã Ea Na đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106