Cập nhật lúc: 27/09/2022

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản về công tác kiểm tra giám sát và thi hành luật trong Đảng đợt IV năm 2022

 

Ngày 23/09/2022. Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản về công tác kiểm tra giám sát và thi hành luật trong  Đảng đợt IV năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Nguyễn Kính Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt một số nội dung gồm: Kết luận số 34 – KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “ Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quyết định số 505-QĐ/UBKTTW, ngày 14/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “ Ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch kiểm tra”; Quy định số 69- QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị vế “ Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”; Quy định số 56- QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát tài sản, thu nhập và quy định của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Kính Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu

 tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các văn ban của Trung ương, của tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình, qua đó tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106