Cập nhật lúc: 03/05/2023

Hội LHPN huyện Krông Ana làm tốt công tác kiểm tra giám sát vốn tín dụng chính sách nhận ủy thác từ ngân hàng CSXH huyện

Thực hiện việc nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác góp phần nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm và chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay.

Hội LHPN huyện kiểm tra sử dụng nguôn vốn

Kết quả kiểm tra từ đầu năm 2023 đến hết tháng 4/2023, Hội LHPN huyện đã kiểm tra Tổ Tiết kiệm và vay vốn của 04 xã  gồm: Hội LHPN xã Băng Ađrênh, Hội LHPN xã Ea Bông; xã Hội LHPN Dray Sáp và Hội LHPN TT Buôn Trấp với 50 hộ khách hàng vay vốn. Nhiều hộ đã sử dụng tốt nguồn vốn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động khác.

Qua công tác kiểm tra giám sát, Hội LHPN Huyện nhắc nhở các Tổ TK&VV cần thực hiện nghiêm quy trình bình xét đối tượng vay vốn, đảm bảo dân chủ, công khai; tránh tình trạng cào bằng, đặc biệt các đối tượng không thuộc diện được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Tập trung sinh hoạt Tổ TK&VV, nhắc nhở, công khai việc trả nợ và thực hiện thu lãi, việc hướng dẫn giúp đỡ, giám sát lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất kinh doanh để sử dụng vốn vay đạt hiệu quả.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay, hoạt động tín dụng chính sách của các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện đi vào nền nếp, vốn vay hàng năm tăng dần, tạo thuận lợi cho chị em được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao mức sống, nâng hộ khá, giàu và giảm hộ cận nghèo tại địa phương./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106