Cập nhật lúc: 28/11/2022

Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh về kiểm tra tại huyện Krông Ana

Ngày 23/11/2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 61 của Tỉnh do đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án của tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy; các đồng chí trong ban chỉ đạo 61 của huyện.

Quảng cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 61 về Đề án “nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận đến các đồng chí bí thư các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ chủ chốt của huyện, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và đã có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy, chính quyền đã tích cực chủ động phối hợp hỗ trợ Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tạo điều kiện tăng nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ về vốn, vật tư, cây con giống, khoa học kỹ thuật.

Đến nay, Hội nông dân huyện quản lý vốn và đã ủy thác với tổng số tiền 121 tỷ đồng, giải ngân cho 2.778 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh hỗ trợ được 5 dự án với 50 hộ vay, tổng số tiền 2.300 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 20 dự án với 45 hộ vay, tổng tiền 2.510 triệu đồng. Nhìn chung các hộ được vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang sử dụng vốn hiệu quả, giúp giải quyết việc làm cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện, tăng thêm thu nhập góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Phối hợp Trung tâm giáo dục nghề nghệp giáo dục thường xuyện huyện mở được 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 235 hội viên nông dân; phối hợp với các doanh nghiệp công ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức trả chậm được 400 tấn phân bón, cung ứng hơn 3.000 cây giống với tổng số tiền 2.500 triệu đồng. Bên cạnh đó Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát huy nội lực, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, toàn huyện có 4/7 xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục duy trì các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường được 34 điểm thu gom rác thải.  Ngoài ra, Hội còn phối hợp vận động tuyên truyền hội viên tham gia BHYT trong năm 2022 có gần 18.989 hội tham gia BHYT góp phần vào thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân.

Đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh uy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo, Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, gắn đào tào nghề với giải quyết việc làm cho nông dân, đề ra các giải pháp cụ thể trong hoạt động của ban chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106