Cập nhật lúc: 01/07/2024

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý II năm 2024

Ngày 26/6/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024.  Về dự hội nghị có đồng chí H Yâo Knul – Bí thư Huyện uỷ. các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; và đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cấp uỷ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2024 cơ bản kịp thời, đúng quy định. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của UBKT và tổ chức thực hiện chương trình đã ban hành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và một số nhiệm vụ khác như: kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác tài chính Đảng….

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 11 tổ chức đảng và 155 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 12 trường hợp có vi phạm về chính sách dân số, đạo đức, lối sống, có hành vi xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Năm – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy điêu hành phần thảo luận

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã thẳng thắng trao đổi, thảo luận, làm rõ kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng như hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và từ đó đề ra những mục tiêu, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, kiểm tra, giám sát trong thời gian tới trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí H Yâo Knul - Bí thư Huyện ủy Krông Ana phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí H Yâo Knul – Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần thực hiện. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; chủ động khảo sát, theo dõi nắm bắt tình hình các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhất là cấp ủy viên cùng cấp; tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin về cơ sở, thực hiện việc kiểm tra khi thấy cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên…

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106