Cập nhật lúc: 02/11/2022

Hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2023

Ngày 1/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Y Nem Buôn Krông  – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng hiệu quả, làm cơ sở để các cấp, các ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cần nắm chắc nhiệm vụ, các khâu, các bước, chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Làm tốt công tác động viên thăm hỏi và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Để công tác tuyển quân năm 2023 đạt chỉ tiêu và chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng cơ quan. Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Nghĩa vụ Công an nhân dân; tuyển đúng, tuyển đủ về số lượng, lấy chất lượng làm mục tiêu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ để đưa ra giải pháp sát với thực tế, đảm bảo cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh: Xác định công tác khám tuyển NVQS là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, việc giao quân phải đảm bảo đúng, đủ cho các đơn vị nhận quân; công tác phát lệnh, gọi khám, tuyển quân phải đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật; các trường hợp trốn tránh trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. ông cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc; Mặt trận và đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, làm tốt công tác điều động thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng, quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106