Cập nhật lúc: 29/03/2023

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2023

Từ ngày 27- 29 /03/2023, Hội LHPN huyện Krông Ana phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đôi ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày các học viên được quán triệt một số nội dung như: Nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới" và nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2023; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; kỹ năng phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần thực hiện Cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và 5 có, 3 sạch” đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023; Hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam 2022 – 2027; Tập huấn công tác quản lý nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH năm 2023; Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức hội cấp xã, thị trấn, phát triển nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác xây dựng các mô hình, đoàn kết tập hợp hội viên phụ nữ tham gia công tác hội./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106