Cập nhật lúc: 10/06/2024

Hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Ea Bông đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người thụ hưởng, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương...

Những năm qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, nhân dân trên địa bàn xã đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hiện nay Hội nông dân xã Ea Bông đang quản lý 15 tổ VV&TK với  690 hộ với 952 lượt vay vốn. Tổng danh số cho vay đã đạt hơn 38 tỷ với 11 chương trình vay. Hội nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền các chủ trương về chính sách tín dụng đến Hội viên nông dân để hiểu rõ và chấp hành đúng các quy định.

Mô hình Chị Đinh Thị Hồng thôn 10/3, xã Ea Bông

Chị Đinh Thị Hồng, là Hội viên nông dân Chi hội nông dân thôn 10/3, xã Ea Bông chia sẽ: Qua nhiều năm liền đối với bản thân và gia đình luôn phấn đấu tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua học tập chuyển giao khoa học kỹ thuật, đúc kết nhiều kinh nghiệm đăng ký phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình Nông nghiệp (điều, cà phê, lúa, chăn nuôi gà), được sự quan tâm của Hội nông dân xã, gia đình tôi được vay 25 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Krông Ana. Gia đình tôi vay vốn của Ngân hàng về và vốn tự có của gia đình tôi đầu tư vào chăn nuôi gà. Ban đầu gia đình tôi nuôi 1.000 con gà. Sau này thấy mô hình đạt hiệu quả về kinh tế, gia đình tôi tiếp tục nhân rộng mô hình lên 4.000 con gà trong 1 lứa. Một năm nuôi 3 lứa, khi trừ chi phí đầu tư con giống, thức ăn và thuốc cho gà cho lợi nhuận khoảng 360 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi gà, gia đình tôi còn có 1ha cà phê năng suất bình quân đạt 4,5 tấn nhân, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 60 triệu đồng; 2ha điều năng suất bình quân đạt 4 tấn, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 80 triệu đồng; 1ha lúa năng suất bình quân đạt 5 tấn, sau khi trừ chi phí cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Tổng thu nhập của gia đình tôi (sau khi trừ chi phí) là 515 triệu đồng. Gia đình tôi có 5 khẩu trong đó 3 lao động chính và 2 lao động phụ. Bình quân thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

          Để phát huy nguồn vốn có hiệu quả, Hội nông dân xã đã thực hiện tốt việc kiểm tra sử dụng vốn vay, từ đó các nguồn vốn đều đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới Hội nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của Hội viên nông dân./.

                                                                  

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106