Cập nhật lúc: 11/07/2023

Huyện Krông Ana: Tập huấn diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 11/7/2023, Ban Tổ chức Diễn tập huyện Krông Ana tổ chức Tập huấn diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tham gia lớp tập huấn Có 150 đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn diễn tập; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của 03 xã Ea Bông, Bình Hòa và thị trấn Buôn Trấp tham gia.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu được quán triệt một số nội dung như: Một số vấn đề cơ bản về nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động của cấp ủy xã, thị trấn trong diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; hướng dẫn một số văn bản, văn kiện trong diễn tập chiến đấu phòng thủ và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức phương pháp xử trí tình huống A2.

Đồng chí Trần Xuân Đức - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện quán triệt một nội dung tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành cũng như thực hành diễn tập của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106