Cập nhật lúc: 30/10/2023

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tuyến 2, Khu vực chợ xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana