Cập nhật lúc: 25/04/2023

Tổng dự nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Krông Ana đạt trên 9,6 tỷ đồng

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Ana đã tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình công chức, viên chức, sĩ quan Công an, Quân đội, người lao động tại các công ty, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở, ổn định cuộc sống.  Đến thời điểm hiện tại, tổng dự nợi cho vay nhà ở xã hội đát trên 9,6 tỷ đồng, giải quyết cho vay 27 hộ gia đình công chức, viên chức, sĩ quan Công an, Quân đội, người lao động trên địa bàn huyện. Trong tháng 4/2023, giải quyết cho 02 hộ gia đình công chức, viên chức với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Xây nhà ở cho gia đình công chức, viên chức

 Để các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện được kịp thời tiếp cận nguồn vốn Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Ana kính đề nghị đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an, Quân đội, người lao động thuộc đối tượng vay vốn chương trình Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, có nhu cầu vay vốn Nhà ở xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở đăng ký hoặc liên hệ địa điểm trụ sở NHCSXH huyện Krông Ana để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn. Theo đó, cho vay tối đa bằng 80% giá trị HĐ mua, thuê mua nhà; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiềnvay. (Mức cho vay tối đa: 500 triệu đồng). thời hạn cho vay tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm.

 

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106