Cập nhật lúc: 23/06/2023

Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 22/6/2023, Đảng ủy Quân sự huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị.

 img-1269

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa và công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện tốt Lễ giao quân, Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không. Phối hợp triển khai các phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang huyện; công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt.

 img-1278

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời thống nhất các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về công tác QP, QSĐP năm 2023; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc… chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Tiếp tục xây dựng Đảng ủy Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106