Cập nhật lúc: 30/10/2023

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035