Cập nhật lúc: 28/08/2023

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã, kỳ thi tuyển dụng công chức xã huyện Krông Ana năm 2023