Cập nhật lúc: 16/08/2023

Hội nghị giao ban về công tác tổ chức xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

Ngày 28/7/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban về công tác tổ chức xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Dự hội có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Trần Hữu Thọ - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong 7 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị  của Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Chương trình hoạt động triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo quy trình, đúng đối tượng, đạt chất lượng; thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động đủ số lượng, phù hợp vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời triển khai thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế và sử dụng biên chế các cơ quan; chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, … của cấp trên, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ trên lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng,…

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị trong 5 tháng cuối năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy và các đảng  bộ trực Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định; quan tâm công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106