Cập nhật lúc: 29/12/2023

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/12/2023, tại hội trường Huyện ủy Krông Ana, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 với tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Kính -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bà Lê Thị Thu Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe thông báo về kết quả kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh và huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và huyện năm 2023.

Cử tri trình ý kiến kiến nghị tại Hội nghị

Trên tinh thần tập trung dân chủ, cởi mở cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như: quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Bình Hòa; cần tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa kênh mương nội đồng tại thị trấn Buôn trấp; Chế độ phí mai táng đối với cựu chiến bình một số hộ đã làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết; quan tâm hỗ trợ sửa chữa hội trường thôn, buôn; chế độ chính sách đối với hội người cao tuổi, chế độ bảo hiểm đối với hộ nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường…..

Ông Nguyễn Kính -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cư tri

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện đã trả lời và giải đáp ý kiến của cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và sớm trả lời bằng văn bản cho cử tri.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106