Cập nhật lúc: 16/08/2023

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ đợt II năm 2023

Ngày 15/8/2023, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ đợt II năm 2023. Tại điểm cầu huyện Krông Ana, có đồng chí  Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, quán triệt, phổ biến các văn bản: Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư”; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024); Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 6/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm giúp các cán bộ, công chức và đảng viên nắm rõ những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản của Đảng, từ đó có kế hoạch thực hiện thắng lợi các nội dung các Chỉ thị Trung ương, của tỉnh đã đề ra./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106