Cập nhật lúc: 20/10/2023

Huyện uỷ Krông Ana Hỗ trợ 12 đảng viên khó khăn từ Quỹ tiết kiệm làm theo Bác

Ngày 13/10/2023 , Huyện ủy Krông Ana tổ chức trao Quỹ tiết kiệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Y Nem Buôn Krông – Phó Bí Thường trực Huyện ủy làm Trường đoàn.

Đại diện Huyện ủy Krông Ana trao kinh phí hỗ trợ các đảng viên khó khăn tại xã Ea Na.

Cụ thể, trong đợt này Huyện đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi (30 triệu đồng/hộ) cho các đảng viên: H Uyn Byă (xã Dray Sáp), Đỗ Ngọc Giáp, Y Phin Ktal (xã Ea Na), Y Briêl Knul (xã Ea Bông), Nguyễn Quang Quỳnh (xã Băng Adrênh); trao 20 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho đảng viên Nguyễn Đức Lộc (thị trấn Buôn Trấp); trao sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho các đảng viên Y Tuất Knul (xã Ea Na), Nguyễn Thị Thu Huyền, Đinh Thanh Tuấn (thị trấn Buôn Trấp), Nguyễn Xuân Mức (xã Quảng Điền), Nguyễn Văn Anh (xã Bình Hoà), Y Wing Mdrang (xã Băng Adrênh).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện tiết kiệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, là việc làm thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhằm thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn...

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106