Cập nhật lúc: 27/10/2022

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/10/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2022 tại xã Băng ADrênh. Hội nghị do ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Mai Văn Phương, đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ đầu năm đến nay mặc dù gặp nhiều khó do dịch bệnh Covid19, nhưng kinh tế, VHXH của huyện nhà vẫn có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 70,17 % KH cả năm, tăng 9,58% so với cung kỳ; trong đó: Nông lâm, ngư nghiệp ước đạt 64,69%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 73,33%; thương mại dịch vụ 74,78%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 116 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng hoàn thành các cục tiêu đề ra. Quốc phòng an ninh được ổn định và giữ vững. Hoạt động của HĐND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức giao ban định kỳ theo quy định, thực hiên tốt giám sát vệc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Quan tâm hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp. Tiến hành các kỳ họp HĐND các cấp và tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với những kết quả mà HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã đạt được trong 9 tháng qua, nêu lên một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong những tháng cuối năm, đồng thời nâng cao, vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, xã cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát lại kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND từ đầu năm đến nay; tăng cường công tác giám sát, phối hợp các UBND cùng cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; chuẩn bị các nội dung chương trình của kỳ họp cuối năm 2022, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng vị đại biểu HĐND trong chất vấn và trả lời chất vấn; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBND huyện, xã, thị trấn, các ngành; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106