Cập nhật lúc: 30/03/2023

Đại hội Hội Nông dân xã Dur Kmăl, nhiệm kỳ 2023-2028

Vừa qua, Hội Nông dân xã Dur Kmăl tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự có ông Nguyễn Xuân Tỉnh- HUV, Giám đốc Trung tâm Truyền thôn- Văn hóa – Thể thao huyện, ông Y Tam Ê ban- Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã và 77 đại biểu chính thức.

Đại biểu tham dự Đại hội

Hội Nông dân xã Dur Kmăl có 1312 hội viên sinh hoạt tại 07 chi hội ở 7 thôn, buôn. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công tác hội và phong trào nông dân của xã Dur Kmăl đã đạt được nhiều thành tích phấn khởi. Công tác củng cố tổ chức hội từ xã đến thôn, buôn được kiện toàn, kết nạp mới 307 hội viên vào tổ chức hội; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình gia đình bà Trịnh Thị Miền (thôn buôn Triết), mô hình gia đình ông Lê Văn Phòng (Buôn Dur 2); mô hình ông Nguyễn Văn Hữu (buôn Krông); mô hình ông Y Blim Ê nuôl (buôn Kmăn; mô hình ông Y Dhun Hmok (buôn Dur 1) …hàng năm cho thu nhập từ 250 triệu đến 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ bền vững với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng; cho 19 hộ nông dân vay quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 1 tỷ; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới…  

Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội nông dân xã Dur Kmăl phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng 17 chỉ tiêu thi đua cùng với 5 nhóm giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng Hội nông dân xã Dur Kmăl vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên hội nông dân.

Ra mắt BCH Hội Nông dân xã Dur Kmăl nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Đức Thuận tái cử chức Chủ tịch Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106